váhy, váha, pokladna, digitální váhy, výroba vah

Slovník pojmů

Váha cejchovaná - ověření váhy je již započítáno v ceně váhy.

Váha cejchuschopná - za příplatek dodáme váhu ověřenou. Cena za ověření není u všech vah stejná, po zaslání dotazu, Vás budeme kontaktovat.

Váha technologická - za příplatek lze na váhu vystavit kalibrační list. Cena za kalibrační list není u všech vah stejná, po zaslání dotazu, Vás budeme kontaktovat.

Ověření vah - cejchování.

V případě, že mají být váhy použity jako tzv. stanovené měřidlo, musí být ověřeny metrologickým institutem nebo výrobcem. Případy, kdy musí být použito stanovené měřidlo jsou definovány v zákonu 505/1990 Sb. takto:

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.

a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,

b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,

c) pro ochranu zdraví,

d) pro ochranu životního prostředí,

e) pro bezpečnost při práci, nebo

f) při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Ověření tedy musí mít například všechny váhy používané v obchodním styku nebo k vážení produktů, které budou v garantovaném množství obsaženy v prodávaném výrobku, dále ve zdravotnictví, v lékárnách atd.

Ověřit je možno pouze váhy, které prošly tzv. typovým schválením v EU, možnost ověření je u každé typové řady uvedena.

Bude-li váha používána jako stanovené měřidlo, je povinen ten, kdo uvádí měřidlo na trh zajistit prvotní ověření váhy. Toto prvotní ověření není zahrnuto v ceně váhy, cena se pohybuje podle typu váhy v rozmezí cca 1000 - 2500 Kč bez DPH. Prvotní ověření je možno u vah s vnitřní adjustací provést kdekoliv. U vah s vnější adjustací externím závažím musí být prvotní ověření provedeno na místě, kde bude váha používána (důvodem je proměnlivost gravitačního zrychlení v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce). V takovém případě objednáváme toto prvotní ověření u místně příslušné pobočky ČMI, která pak přímo s konečným uživatelem domlouvá termín a místo ověření.

Uživatel stanoveného měřidla je dále povinen pravidelně zajišťovat v předepsaných časových intervalech následné ověření měřidla.